Giới thiệu chung

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được thành lập tại Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 22/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Tên gọi:

- Tên gọi đầy đủ: Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

- Tên giao dịch quốc tế: Ninh Thuận Nulear Power Projects Management Board.

* Tên viết tắt: EVNNPB.

 Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (sau đây viết tắt là EVNNPB) có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

* Trụ sở giao dịch: Đường 16/4, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

* Văn phòng giao dịch Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, năng lượng nguyên tử và nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:

- Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1;

- Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2;

- Dự án Hạ tầng phục vụ thi công các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận;

- Dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Dự án Trung tâm quan hệ công chúng về điện hạt nhân;

- Dự án Đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

* Chuẩn bị sản xuất cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

* Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, lập dự toán và giám sát thi công các công trình điện hạt nhân và các * công trình lưới điện đồng bộ.

* Quản lý công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

* Quản lý công tác thông tin tuyên truyền về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Ban quản lý dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0259 6250 200          Fax: 0259 392 2991        Email: info@npb.evn.vn
Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn: www.dienhatnhan.com.vn