Lĩnh vực hoạt động

Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có ngành, nghề kinh doanh chính là:


* Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo quy định của pháp luật;


* Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện;


* Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư thiét bị, lập dự toán và giám sát thi công các công trình điện và các công trình lưới điện đồng bộ;


* Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0259 6250 200          Fax: 0259 392 2991        Email: info@npb.evn.vn
Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn: www.dienhatnhan.com.vn