Quản lý dự án

 Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận đại diện chủ đầu tư EVN, quản lý đầu tư xây dựng 06 Dự án thành phần gồm:


- Dự án đầu tư Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 (NT1), công suất khoảng 2.000MW bao gồm 02 tổ máy, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;- Dự án đầu tư Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2 (NT1), công suất khoảng 2.000MW bao gồm 02 tổ máy, đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;


- Dự án Hạ tầng phục vụ thi công các dự án Nhà máy ĐHN tại tỉnh Ninh Thuận (HTA);- Dự án Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban QLDA (KVH): đặt tại phường Mỹ Bình, Tp. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;


- Dự án Trung tâm quan hệ công chúng về ĐHN (PRC);


- Dự án Đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận (ĐTA).Ngoài ra, Ban QLDA còn phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án Di dân tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận làm Chủ đầu tư. 


Hiện tại, sau khi  Quốc hội biểu quyết dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao quản lý các dự án Trung tâm điện lực Tân Phước, dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III & Ô Môn IV.


* Dự án Trung tâm điện lực Tân Phước


* Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III & Ô Môn IV

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0259 6250 200          Fax: 0259 392 2991        Email: info@npb.evn.vn
Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn: www.dienhatnhan.com.vn