Sự hình thành và phát triển

Ngày 05-9-2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập Ban Chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân và Năng lượng tái tạo (NRPB) tại Quyết định số 736/QĐ-HĐQT và đến ngày 22-3-2011 Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban QLDA) được Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập tại Quyết định số 135/QĐ-EVN trên cơ sở tổ chức lại Ban chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo (NRPB). Ban QLDA sẽ đại diện chủ đầu tư EVN, quản lý đầu tư xây dựng 06 Dự án thành phần gồm:


- Dự án đầu tư Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 (NT1), công suất khoảng 2.000MW bao gồm 02 tổ máy, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;- Dự án đầu tư Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2 (NT1), công suất khoảng 2.000MW bao gồm 02 tổ máy, đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;


- Dự án Hạ tầng phục vụ thi công các dự án Nhà máy ĐHN tại tỉnh Ninh Thuận (HTA);- Dự án Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban QLDA (KVH): đặt tại phường Mỹ Bình, Tp. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;


- Dự án Trung tâm quan hệ công chúng về ĐHN (PRC);


- Dự án Đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận (ĐTA).Ngoài ra, Ban QLDA còn phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án Di dân tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận làm Chủ đầu tư. 


Ngày 22-11-2016, Quốc hội đã biểu quyết dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Việc dừng dự án không phải vì lý do công nghệ mà là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay.


Ngày 02-12-2016, tại văn bản số 5156/EVN-KH+TC&NS, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận thực hiện quản lý các dự án tại TTĐL Tân Phước, bao gồm: Dự án cơ sở hạ tầng TTĐL, dự án NMNĐ Tân Phước I&II, dự án cảng nhập khí LNG và tuyến ống dẫn khí.


Ngày 15-12-2017, tại văn bản số 5909/EVN-KH, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận tiếp nhận bàn giao và thực hiện quản lý dự án NMNĐ Ô Môn III&IV từ Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2). 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0259 6250 200          Fax: 0259 392 2991        Email: info@npb.evn.vn
Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn: www.dienhatnhan.com.vn